‘Bladgoud’ in De Standaard

20160827 DS Bladgoud

Voor de zomerrubriek Bladgoud vroeg De Standaard aan acht ‘internationale pennen’ om een essay te schrijven over een ‘onontkoombaar boek’.

Mijn bijdrage, over Een telkens nieuwe Oudheid van David Rijser,  verscheen dit weekend in de krant, hier te lezen via Blendle, of klik op bovenstaand plaatje en zoom in.