Regelen

Aan alle grapjassen die klakkeloos meegaan in het gemakzuchtige frame van Geert Wilders, dat zijn vrijheid van meningsuiting wordt aangetast door de rechtszaak die momenteel tegen hem loopt.

Dan gaan we dat regelen” is geen mening.

Ik vind dat we dat moeten gaan regelen” is een mening, “Dan gaan we dat regelen” is een intentieverklaring, misschien zelfs een dreigement.

Laten we van Wilders’ goede intenties uitgaan. Laten we zeggen dat hij het inderdaad alleen over criminele Marokkanen had toen hij zijn beruchte minder-uitspraken deed. Wat zien we dan? Een man die ervoor pleit criminelen met de ene etnische achtergrond anders te berechten dan criminelen met een andere etnische achtergrond.

Dat druist in tegen artikel 1 van de Grondwet. (“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.”)

Je weet wel, diezelfde Grondwet waar Wilders zich dag in, dag uit op beroept, met zijn “vrijheid van meningsuiting”. De woorden van Wilders zijn een dreigement, niet zozeer gericht tegen Marokkanen, als wel tegen dat document waarin de belangrijkste Nederlandse juridische waarden zijn samengevat: de Grondwet.

Ik zeg het nog maar eens: “Dan gaan we dat regelen” is geen mening, maar een dreigement.

Herinneringen in aluminiumfolie

Jamal_AH08Aankondiging.

‘Ik wil het korte verhaal terugbrengen naar het kampvuur,’ aldus Jamal Ouariachi. ‘De avond is zwoel, flessen wijn staan in het zand geplant, in de verte ruist de zee. Iemand vertelt een verhaal, de anderen luisteren, en als het is afgelopen, gaat er een nieuwe fles open en is de volgende in de kring aan de beurt. Dát is de sfeer van dit boek.’

In dertien korte en lange verhalen breekt Ouariachi telkens nieuwe werelden open. Duistere onderwerelden blijken dat vaak te zijn, maar altijd beschreven in een taal die licht en sierlijk is. Met Herinneringen in aluminiumfolie betoont de schrijver van veelgeprezen romans als Vertedering en Een honger zich ook op de korte baan een rasverteller.

Omslag: Children of the Light

Herinneringen in aluminiumfolie verschijnt in februari 2017 bij Querido.

DFW’s Brief Interviews

Brief_Interviews_with_Hideous_Men_cover

David Foster Wallace is een schrijver die op angstaanjagend veel niveaus te genieten is, niet het minst in zijn Brief Interviews with Hideous Men. Jammer dat de vertaling Korte gesprekken met afgrijselijke mannen daar afbreuk aan doet.

Ik schreef erover in De Morgen van vandaag.